C/O

ĐIỀU KIỆN XIN CO FORM A CHO HÀNG VIỆT NAM XUẤT KHẨU ĐI EU

06/04/2020
Các lô hàng xuất khẩu sang Châu Âu EU hiện vẫn có thể xin được C/O form A. Xin chia sẻ bài viết chi tiết về điều kiện cấp CO form A và quy định GSP 
Bản quyền thuộc về Golds Trans, thiết kế bới JupiterMedia